Koulut

Musiikkiluokat

Musiikillisesti lahjakkaiden oppilaiden on mahdollista saada normaalia opetussuunnitelmaa laajempaa musiikin opetusta peruskoulusssa hakeutumalla alkuopetusluokkien 1.-2. jälkeen erityiselle musiikkiluokalle.
Musiikkiluokat toimivat Onkilahdenkoulussa vuosiluokat 3.-6. ja sen jälkeen Vöyrinkaupungin koulussa vuosiluokat 7.-9.
Musiikkiluokalle voi hakeutua mistä tahansa Vaasan suomenkielisestä peruskoulusta. Valinta tapahtuu erillisten testien perusteella. Opetuksessa lapsille pyritään antamaan erityisesti eurooppalaiseen musiikkiperinteeseen perustuva systemaattinen musiikkikasvatus.
Päivitetty 8.4.2011 Kujanpää Erja
(Lähde: www.vaasa.fi 23.5.2011)

Päivitys 27.3.2012
Nykyään musiikkiluokat alkavat jo 1. luokalta, eli hakeminen on jo eskarissa. Täydennyshaku tapahtuu edelleen 2. vuoden keväällä 3. luokkaa varten (isommilla luokkakoko voi olla vähän alkuluokkia suurempi).
Vuosiluokat 3-6 ovat toimineet koko ajan Onkilahden ala-asteella. Koulun nimi on vaihdellut aikojen kuluessa ja on nyt Onkilahden koulu.

Vuosiluokat 7-9 toimivat ensin Yhteiskoulun yläasteella, joka myöhemmin muutti nimensä Merenkurkun yläasteeksi (ja myöhemmin vielä Merenkurkun kouluksi). Merenkurkkukauden jälkeen musiikkiluokat muuttivat Onkilahden ylä-asteelle ja nyt ne ovat Vöyrinkaupungin koulussa. Joitakin tiloja on vielä käytössä entisellä Onkilahden yläasteella, jossa nykyään majailee Kuula-opisto.