Takaisin Teeri-kiilan kotisivulle

Putkiekstra 2009


3.11.2009

Syyskokous 27.10.2009, vesiliitinasiat.

Kokouksessa käytiin läpi kokemuksia korjauksista ja korjauskustannuksista sekä vastuukysymyksistä ja mahdollisuuksista saada vahingonkorvauksia.
Korjauksia on tehty sekä vaihtamalla liitin että sujuttamalla ohuempi putki entisen putken sisään. Lattian piikkaaminen ja liittimen esiinkaivaminen lienee yleisin tapa. Rakennukseen syntyneistä vaurioista ei ollut havaintoja, mutta vahingon vaara on olemassa, ellei tiedä tai muista varoa lattiarakenteessa tai sen alla mahdollisesti olevia putkia tai kaapeleita.
Sujutusmenetelmä vaatii varsin ison kuopan kaivamisen, koska putki on syvällä ja varsinkin katualueella maa on helposti lakoavaa hiekkaa. Kaivinkoneen lisäksi tarvitaan ehkä kuorma-auto siirtämään tai ainakin varastoimaan kaivettu maa sujutuksen ajaksi. Kuoppaan saattaa myös kertyä vettä, jolloin tarvitaan imuautoa tai uppopumppua. Joskus putki voi olla vedetty toiseen kohtaan kuin mihin on piirretty. Toisaalta, jos edelläkuvattuja ongelmia ei tule, koko työ on tehty muutamassa tunnissa eikä talossa tärise eikä pölise eikä tarvita sementtiä lattianvaluun.
Vaasan Veden laskut ovat olleet sadasta kolmeensataan euroon menetelmästä ja työmäärästä riippuen. Piikkaaminen, liittimen kaivaminen esille ja lattian umpeenvalu maksavat kaksi- kolmesataa euroa, ellei sitä tee itse. Sujutusmenetelmän kaivamiskustannuksia on vaikea arvioida etukäteen. Samanaikainen työ naapurien kanssa saattaa pienentää kustannuksia. Jos kadun alla runkoputkessa oleva venttiili on rikki, kaivamisen maksaa Vaasan Vesi.

Korvauskysymyksiä selvitettiin kahta eri kautta. Loppukesän kokouksessa asetettu työryhmä neuvotteli Vaasan Veden kanssa vastuukysymyksistä ja mahdollisen vahingonkorvauksen saamisesta joko yhtiöltä, yhtiön omistajalta tai vakuutusrahastosta. Ryhmä haki myös tietoa mahdollisista ennakkotapauksista muualla Suomessa.
Laamanni Lennart Johansson haki tietoa Suomen lakikirjoista ja esitti kokouksessa yhteenvedon asiaan liittyvistä lainkohdista.

Kummankin tutkintalinjan tulos oli sama: Ei ole mahdollista (tai ei ainakaan helppoa) saada korvauksia huonon liittimen vaihtamisesta. Kokous kiitti tutkijoita tehdystä työstä ja totesi, että on tärkeää olla tietoinen tilanteesta, ettei turhaan isketä päätä vesilaitoksen putkiin.

Mitä tulee kysymykseen siitä, missä on vastuualueen raja, tällä sivulla alempana on juttu "ruksi ruutuun" asia

Keskustelutilaisuus Teeriniemen koululla keskiviikkona 19.8.2009 klo 19.


KUTSU!
Kutsumme alueen jäsenet ja asukkaat keskustelemaan vesijohdon saneerauksesta ja tekemään tilannekatsausta keskiviikkona 19.8. Teeriniemen koululle klo 19.00.
Olisi hienoa, jos joku saneeraaja voisi tulla kertomaan kokemuksistaan korjaustoimista.
Kertomuksen voi lähettää myös sähköpostilla Teerikiilan osoitteeseen teerikiila[ät]vaasassa.com. Laittakaa viestiin maininta, saako kertomuksen julkaista tällä sivulla. Ilmoittakaa viestissä myös osoitteenne tai puhelinnumero, mistä voimme tarvittaessa varmistaa lähettäjän henkilöllisyyden.
Kokouksessa voimme myös keskustella jatkotoimista esim. perustetaanko erillinen työryhmä, joka mahdollisesti ryhtyisi ajamaan asiaa eteenpäin.
Tarjoilua.
Tervetuloa!
Johtokunta

20.8.2009 Muistiinpanoja kokouksesta.

25.8.2009 Teeri-kiila ry on hankkinut poravasaran , jota vuokrataan yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille hintaan 10 euroa/vrk.
Jäsenmaksun voi maksaa myös konetta noudettaessa ja tällöin hinta on 9 + 10 = 19 euroa.
Kone on Eeva Järvellä.

Vesijohtoliitinjuttuja mediassa

Pohjalainen

6.7.2009  Hometalon purkaneet. Verkkolehti
7.7.2009   Kun vesiputkirikko vei kodin. Pääuutiset
7.7.2009   Siitä tuli kallis liitin. Vaasa-sivu (vaatii kirjautumisen)
7.7.2009   Vesiputkiliittimiä vaihdetaan. Vaasa-sivu (vaatii kirjautumisen)
15.7.2009   Vaasan Veden putkiliitos. Yleisöltä (vaatii kirjautumisen)
17.7.2009   Vaasa tölvii asukkaitaan. Yleisöltä
18.7.2009   Liitoksen suunnitteluvirhe. Yleisöltä

Muita kertomuksia

17.8.2009 Korjauskertomus / MM (Word-dokumentti) ja siihen liittyvä kuva.
17.8.2009 Edelliseen liittyvä saatekirje, missä myös on selvennystä asioihin.
20.8.2009 Korjauskertomus / SF (Word-dokumentti, huom. iso tiedosto, 34 MB)
24.8.2009 Lähes tukkeutunut liitin. Kuva: Kari Rapo.
24.8.2009 Syöpyneet kierteet. Kuva: Kari Rapo.


Vanhoja kirjeitä vesilaitokselta

22.8.2009 vesikirje0000
22.8.2009 vesikirje0001
22.8.2009 vesikirje0002
22.8.2009 vesikirje0003
22.8.2009 vesikirje0004

Mainoksia

22.8.2009 Piikkaus- ja kaivamisapua
22.8.2009 Piilovuotohälytin (vesimittarin jälkeen)

"ruksi ruutuun" asia

17.8.2009
Moni muistaa muutaman vuoden takaa nähneensä tarjouksen, missä korotettua perusmaksua vastaan laajennettaisiin vesilaitoksen vastuuta tonttivesijohdosta. Tämä järjestely ei enää ole voimassa, koska vesilaitoksen vastuu on kaava-alueella nyt aina tontin rajaan asti.
Tässä Vaasan Veden vastaus tiedusteluumme:

-----
Ei ole käytössä enää mitään korotettua perusmaksua. Loppui 2003 vesihuoltolakiuudistuksen myötä. Tämä ruksi ruutuun ( eli korotettu perusmaksu ) vapautti silloin ( ennen 2003 ) kiinteistön omistajan katualueella suoritettujen töiden kustannuksista. Eli siirsi vastuunalueenrajan itseltään runkojohdosta tontinrajalle .Samalla ruksi ”sisälsi” mahdollisesti sujuttamalla onnistuneen vesijohdon saneerauksen työn katukaivannosta vesimittarille. Osat laskutettiin.
Vesihuoltolakiuudistuksen myötä Vaasan Vesi siirsi oma-aloitteisesti vastuualueenrajan kaava-alueilla tontinrajalle. ( Laki sallisi vielä pitää kiinni vanhasta vastuurajasta elikkä runkojohto ). Haja-asutusalueilla vastuualueenraja on runkojohto.
Tästä asiasta laittamme syksyn aikana tiedotteen vesilaskun väliin, koska ette ole ainoa alue, jossa tämä asia aiheuttaa hämmennystä.

Jari Jantunen
Verkostopäällikkö
Vaasan Vesi
------------Alkuun

Tiedote toukokuussa 2009:


Teeri-Kiila järjesti tietoiskun putkistosaneerauksista 6.5. Teeriniemen koululla. Tilaisuus herätti runsaasti mielenkiintoa ja paikalle oli saapunut lähes 40 asiasta kiinnostunutta.

 

Vaasan Vedestä alustajat Jouni Salosensaari ja Jari Jantunen kertoivat kiinteistön tonttivesi-johdon ongelmasta. Tonttivesijohdossa on liitos, jossa runkovesijohdosta lähtevä muovinen vesijohtoputki on liitetty kiinteistön kupariputkeen. Liittämiseen on käytetty SG-valurauta-liitintä. Tämä liitos on osoittautunut epäluotettavaksi johtuen kahden eri metallin välille muodostuvan sähköparin aiheuttamasta korroosiosta. Tämä aiheuttaa epäjalomman metallin syöpymistä ja kyseisessä liitoksessa kierteet ajanmyötä vaurioituvat. Liitos sijaitsee n puoli metriä ennen vesimittaria, tyypillisesti kiinteistön aluslaatan alla. Kosteat olosuhteet kiihdyttävät syöpymistä.

 

Tämäntyyppisiä liitoksia on Vaasan Veden alueella 1000 – 1500 kpl kaikkiaan 8500 liittymästä. Vain jokunen liitos on tähän mennessä pettänyt. Alustajat vakuuttivat, että toistaiseksi ei ole syytä huoleen, mutta liitos tulee kuitenkin uusia lähivuosien aikana. Nykyisin vastaavaa liitosta ei enää käytetä, vaan muoviputki tulee vesimittarille saakka, jolloin vesimittari sijaitsee omassa mittaritelineessään.

 

Liitoksen pitävyyden voi tarkistaa kiinnittämällä painemittari vesimittarin paikalle ja sulkemalla taloventtiilin. Mikäli paine pysyy putkistossa, niin liitos ei vuoda. Tämä mittaus indikoi tilanteen vain mittaushetkellä, mutta valitettavasti ei anna luotettavaa kuvaa liitoksen kunnosta pitkällä tähtäimellä. Vaasan Vesi tekee pyynnöstä tämän tarkistuksen n. 55 € hintaan.

 

Liitoksen korjaamiseksi on olemassa useita eri menetelmiä. Näistä yksinkertaisin on piikata kiinteistön aluslaatta auki n. 15 cm etäisyydeltä putken ympäriltä, jolloin liitoksen pääsee vaihtamaan. Toinen vaihtoehto on kaivaa kiinteistön vesijohto esiin tontin piha-alueelta. Tällöin nykyisen, halkaisijaltaan 40 mm putken sisään työnnetään uusi n. 25 mm muoviputki vesimittarille saakka ja vesimittari siirretään mittaritelineeseen. Molemmissa tapauksissa kiinteistön talosulkuventtiili joudutaan sulkemaan kadulta. Mikäli tämä sulkuventtiili ei ole kunnossa niin Vaasan Vesi huolehtii tämän sulkuventtiilin korjauksesta avaamalla kadun ja vaihtamalla sulkuventtiilin. Samassa yhteydessä kiinteistöliittymän liitos voidaan korjata työntämällä uusi muoviputki sulkuventtiililtä lähtien vesimittarille saakka. Seuraavan sivun taulukkoon on koottu eri vaihtomenetelmät

 

Kaikki ennen vesimittaria tehtävät työt ja tarkistukset tulee aloittaa ottamalla ensin yhteyttä Vaasan Veteen. Siltä tulee asentaja tarkistamaan sulkuventtiilin toimivuuden ja selvittämään venttilin sijainnin. Vaasan Vedestä saa myös muuta apua ja ohjeita. Siltä löytyvät mm. tonttivesijohdon sijaintipiirustukset, mikäli omat piirustukset ovat hävinneet.

 

Sakari Salminen Granlund Vaasa Oy:stä esitti tietoiskun kiinteistön sisäisen putkiston saneerauksesta. Hän oli laatinut seikkaperäisen ohjeiston saneerauksessa huomioonotettavista seikoista. Tässä ohje saneerauksen suunnitteluun.

Yksinkertainen menetelmä talon sisäisen vesijohtojen tiiviyden tarkistamiseen on sulkea kaikki vesihanat ja katsoa pyöriikö vesimittari vielä. Vähäinenkin liike pyörijässä kertoo, että johonkin valuu vettä. Tällöin ensiksi kannattaa tarkistaa vessanpöntön vesisäiliö ja vesihanat.
Mikäli haluatte teettää täydellisen kuntokartoituksen, voitte ottaa yhteyttä Sakari Salmiseen.

 

Saneerausterveisin!

Tapio Hakola

Johtokunnan jäsen

 

Taulukko: Kiinteistön tonttivesijohdon liitoksen korjausvaihtoehdot

 

Vaihtoehto

Kiinteistönomistajan oma työ

Vaasan Veden lasku työstä ja tarvikkeista

 

1

Liitoskohdan piikkaus esiin ja laatan korjausaukon täyttö

n. 300 €

Muoviputken jatkaminen ja liittäminen mittariin

2

Vesijohdon kaivaminen esiin ja ja kuopan täyttäminen sekä mahdollinen uuden putken sujuttamisen esteen poisto

350 € - 500 €

Vanhan putken puhdistus ja uuden putken sujuttaminen avauskohdasta vanhan putken sisään.

3

Mahdollisten uuden putken sujuttamisen esteiden poisto

400 € - 550 €

Vanhan putken puhdistus ja uuden putken sujuttaminen sulkuventtiilin luota vanhan putken sisään

 

Yhteystietoja:

Jouni Karukivi Vaasan Vesi puh 06 325 4187

Johan Storlund Vaasan Vesi puh 040 582 6400

Sakari Salminen Granlund Vaasa Oy puh 050 302 8039


Alkuun

 

 

 

Kuva liitoksesta

Kirjallisuutta:

Vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjunta 2009, Finanssíalan keskusliitto, 14 sivua

Vahinko-opas, Tapiola ja L&T 2007, 56 sivua

 

 

 


Teeri-Kiilan kotisivu:

http://www.teerikiila.vaasassa.com

 

Postia Teeri-Kiilalle voitte lähettää osoitteeseen: teerikiila@vaasassa.com


Alkuun